Sổ sức khỏe điện tử Cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản Cho Android đã cũ. Phần mềm Sổ sức khỏe điện tử đã có phiên bản mới 2023 tìm và tải về tại đây >> Sổ sức khỏe điện tử

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Cho Android (bản chuẩn) của phần mềm Sổ sức khỏe điện tử được cập nhật vào 13/07/2021

Thông tin về Sổ sức khỏe điện tử

Mô tả: Đăng ký tiêm vacxin Covid 19 online

Phần mềm do Bộ Y tế phát hành, có dung lượng 100 MB, có 1187 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android/iOS

Phiên bản hiện tại: Cho Android

Các chức năng của Sổ sức khỏe điện tử
 Phiên bản Cho Android của phần mềm Sổ sức khỏe điện tử được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Sổ sức khỏe điện tử

    Top download
    1. Đang tổng hợp...