Toca Hair Salon 3 Cho iPhone

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản Cho iPhone đã cũ. Phần mềm Toca Hair Salon 3 đã có phiên bản mới Cho Android tìm và tải về tại đây >> Toca Hair Salon 3

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Cho iPhone (bản chuẩn) của phần mềm Toca Hair Salon 3 được cập nhật vào 10/01/2019

Thông tin về Toca Hair Salon 3

Mô tả: Game bé trở thành nhà tạo mẫu tóc

Phần mềm do Sưu tầm phát hành, có dung lượng 85 MB, có 1166 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android 4.1 trở lên

Phiên bản hiện tại: Cho iPhone

Các chức năng của Toca Hair Salon 3
 Phiên bản Cho iPhone của phần mềm Toca Hair Salon 3 được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Toca Hair Salon 3

Top download
  1. Đang tổng hợp...