Web Album Generator 1.8.2

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.8.2
- Thêm tên và bình luận cho mỗi bức ảnh trong Album.
- Tạo các thumbnail tự động cho Album.
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.8.2 (bản chuẩn) của phần mềm Web Album Generator được cập nhật vào 17/03/2006

Thông tin về Web Album Generator

Mô tả: Hỗ trợ thiết kế Web Album ảnh

Phần mềm do ornj.net phát hành, có dung lượng 808 KB , có 298830 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Phiên bản hiện tại: 1.8.2

Các chức năng của Web Album Generator
 Phiên bản 1.8.2 của phần mềm Web Album Generator được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự Web Album Generator

Top download
  1. Đang tổng hợp...