Construction City 2 Cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Cho Android (Beta) của phần mềm Construction City 2 được cập nhật vào 02/04/2019

Thông tin về Construction City 2

Mô tả: Game mô phỏng điều khiển máy xây dựng trên mobile

Phần mềm do HeavyFall Studio phát hành, có dung lượng 35 MB, có 123 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android 2.3 and up

Phiên bản hiện tại: Cho Android

Các chức năng của Construction City 2
 Phiên bản Cho Android của phần mềm Construction City 2 được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Construction City 2

  • EcoGame mô phỏng xây dựng và quản lý đất nước
  • BanishedGame mô phỏng xây dựng thành phố
  • KiloblocksGame mô phỏng xây dựng
  • Paragon PioneersGame mô phỏng xây dựng thành phố
  • Kiloblocks LiteGame mô phỏng xây dựng, bản free
  • MegapolisGame mô phỏng xây dựng, kiến thiết thành phố
  • TerraGenesisGame mô phỏng xây dựng thế giới
  • EverdaleGame mô phỏng xây dựng làng quê
Top download
  1. Đang tổng hợp...