download Luật quản lý thuế File DOC

Luật quản lý thuế

 File DOC

Download Luật quản lý thuế - Luật sửa đổi luật quản lý thuế

Nguyễn Sang  cập nhật: 06/11/2017

Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 là Luật quản lý thuế sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, các bạn cần lưu ý để thực hiện những quy định mới nhất của Luật đầy đủ, chính xác.

Luật quản lý thuế quy định cụ thể về việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do các cơ quan thuế quản lý và tiến hành thu theo quy định của pháp luật, trong đó, Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 đã bổ sung, sửa đổi một số điều khoản so với Luật quản lý thuế trước đó, nhằm tạo tính thống nhất và thực thi cho các điều khoản.


Luật quản lý thuế
Download Luật quản lý thuế - Luật sửa đổi luật quản lý thuế

 

Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 có bổ sung các khoản 4, 5, 6 và Điều 4 về việc áp dụng cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế, áp dụng biện pháp ưu tiên khi thực hiện các thủ tục thuế đối với các hàng hóa xuất, nhập khẩu, có sửa đổi về thời hạn nộp thuế, thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chập nộp, tiền phạt, xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, thẩm quyền gia hạn nộp thuế,...

Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013, theo đó, các đối tượng có trách nhiệm thi hành Luật sẽ phải đảm bảo thực hiện các điều khoản trong Luật sửa đổi theo đúng quy định. Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 đã giúp bổ sung, làm rõ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, giúp cho bộ Luật này đảm bảo được tính thống nhất, chặt chẽ trong việc thực hiện. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo thêm Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 để biết chính xác các nội dung thay đổi và quá trình phát triển của Luật quản lý thuế hiện nay.

Ngoài ra luật lao động cũng là văn bản pháp luật quan trọng mà mỗi người cần phải cập nhật, các bạn có thể tham khảo thêm để chủ động tìm hiểu các quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, việc am hiểu về luật lao động cũng giúp mọi người bảo vệ được các quyền lợi hợp pháp của mình.Liên kết tải về - [140 KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khácBài viết liên quan

Luật quản lý thuế - Kho hình ảnh
 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Luật quản lý thuế được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat luật quản lý thuế là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Luật quản lý thuế File DOC

Phần mềm Liên quan & Tương tự
Top download
  1. Đang tổng hợp...
Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm