download Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013 số 31/2013/QH13 File

Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013 số 31/2013/QH13

 File

Download Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013 số 31/2013/QH13 - Luật thuế giá trị gia tăng mới nhất

Đỗ Bá Hưng  cập nhật: 01/01/2018

Để áp dụng thuế giá trị gia tăng đúng đắn, công bằng, có hiệu quả, đáp ứng được chủ trương thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế quốc dân, Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013 số 31/2013/QH13 đã được ban hành nhằm hoàn thiện những nội dung quy định về thuế giá trị gia tăng đã được quy định trong Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 trước đó.


Nhằm đảm bảo được tính chặt chẽ trong quá trình thi hành Luật, Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013 số 31/2013/QH13 đã được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số Điều khoản quan trọng đã quy định trong Luật thuế giá trị gia tăng trước đó. Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu được tính dựa trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất đến lưu thông hàng hóa. Thuế giá trị gia tăng sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.


Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013 số 31/2013/QH13
Download Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013 số 31/2013/QH13

 

Ở nước ta, Luật thuế giá trị gia tăng đã được đưa ra tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa IX và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1999, Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013 số 31/2013/QH13 là Luật Thuế giá trị gia tăng mới nhất và có giá trị thi hành cho đến thời điểm hiện tại. Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013 số 31/2013/QH13 cũng quy định cụ thể về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng,...

Cụ thể, Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013 số 31/2013/QH13 đã sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng bao gồm các khoản 4, 7, 8, 11, 15, 17, 23 và 25 Điều 5, các bạn cần tìm hiểu kỹ lưỡng để thực thi nhằm đảm bảo quá trình tính thuế GTGT theo đúng quy định chung của pháp luật và đảm bảo được lợi ích cho các doanh nghiệp, cá nhân. Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013 số 31/2013/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Bên cạnh thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ, các bạn cũng nền tìm hiểu Luật thuế thu nhập cá nhân để biết được những đối tượng chịu thuế và không chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định, Luật thuế thu nhập cá nhân còn quy định cách tính thuế thu nhập cá nhân, phương thức nộp, cơ quan thu thuế,...

Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hoặc tiêu dùng tại Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT sẽ phải thực hiện đầy đủ những quy định, điều khoản đã bổ sung, sửa đổi trong Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013 số 31/2013/QH13 nhằm đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ trong quá trình thi hành Luật. Bên cạnh đó, các bạn cần tham khảo thêm Thông tư hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng số 219/2013/TT-BTC để có thể hiểu rõ và nắm bắt được cụ thể thuế giá trị gia tăng cũng như cách tính thuếm chịu thuế, các đối tượng không phải nộp thuế giá trị gia tăng,... Thông tư hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng số 219/2013/TT-BTC đưa ra những hướng dẫn cụ thể về các bước thi hành pháp luật nhằm đảm bảo được tính chính xác, đầy đủ trong quy trình thực hiện Luật.


Liên kết tải về - []

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khácBài viết liên quan

Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013 số 31/2013/QH13 - Kho hình ảnh
 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013 số 31/2013/QH13 được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013 số 31/2013/qh13 là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013 số 31/2013/QH13 File


Phần mềm Liên quan & Tương tự
Top download
  1. Đang tổng hợp...
Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm