Windows 10 PE (64bit)

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản (64bit) (bản chuẩn) của phần mềm Windows 10 PE được cập nhật vào 07/04/2017

Thông tin về Windows 10 PE

Mô tả: Cứu hộ máy tính Win 10

Phần mềm do Microsoft phát hành, có dung lượng 1 GB, có 34 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 10

Phiên bản hiện tại: (64bit)

Các chức năng của Windows 10 PE
 Phiên bản (64bit) của phần mềm Windows 10 PE được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự Windows 10 PE