Windows 11 build 25179 ISO

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản ISO (bản chuẩn) của phần mềm Windows 11 build 25179 được cập nhật vào 15/08/2022

Thông tin về Windows 11 build 25179

Mô tả: Bản cập nhật Windows 11

Phần mềm do Microsoft phát hành, có dung lượng 4.3 GB, có 35 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows

Phiên bản hiện tại: ISO

Các chức năng của Windows 11 build 25179
 Phiên bản ISO của phần mềm Windows 11 build 25179 được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Windows 11 build 25179