Learn Kana 1.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

 
Advertisements:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.0

Hỗ trợ học tiếng Nhật

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.0 (bản chuẩn) của phần mềm Learn Kana được cập nhật vào 26/01/2011

Thông tin về Learn Kana

Mô tả: Hỗ trợ học tiếng Nhật

Phần mềm do Real Kana phát hành, có dung lượng 81.67 KB, có 1624 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows

Phiên bản hiện tại: 1.0

Các chức năng của Learn Kana
 Phiên bản 1.0 của phần mềm Learn Kana được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Learn Kana

Top download
  1. Đang tổng hợp...

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá