Anatomy Learning Cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản Cho Android đã cũ. Phần mềm Anatomy Learning đã có phiên bản mới Cho iPhone tìm và tải về tại đây >> Anatomy Learning

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Cho Android (bản chuẩn) của phần mềm Anatomy Learning được cập nhật vào 25/01/2019

Thông tin về Anatomy Learning

Mô tả: Ứng dụng học giải phẫu trên thiết bị Android

Phần mềm do AnatomyLearning UK inc. phát hành, có dung lượng 20 MB, có 1404 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android

Phiên bản hiện tại: Cho Android

Các chức năng của Anatomy Learning
 Phiên bản Cho Android của phần mềm Anatomy Learning được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Anatomy Learning

  • Humanoid 4DGiải phẫu cơ thể người với hình ảnh 4D chân thực
  • Human Anatomy AtlasỨng dụng y khoa, giải phẫu cơ thể người cho di động
  • Classic AnatomyGame đố vui về chủng tộc, giải phẫu người
Top download
  1. Đang tổng hợp...