D'Accord Guitar Chord Dictionary 3.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 3.0

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 3.0 (bản chuẩn) của phần mềm D'Accord Guitar Chord Dictionary được cập nhật vào 31/08/2012

Thông tin về D'Accord Guitar Chord Dictionary

Mô tả: Từ điển hợp âm ghi ta

Phần mềm do D 039;Accord Music Software phát hành, có dung lượng 1 KB, có 1498 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP, Windows 7,

Phiên bản hiện tại: 3.0

Các chức năng của D'Accord Guitar Chord Dictionary
 Phiên bản 3.0 của phần mềm D'Accord Guitar Chord Dictionary được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự D'Accord Guitar Chord Dictionary