Google Play Services cho Android 11.5.22

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 11.5.22 (bản chuẩn) của phần mềm Google Play Services cho Android được cập nhật vào 03/01/2018

Thông tin về Google Play Services cho Android

Mô tả: Quản lý dịch vụ Google Play

Phần mềm do Google phát hành, có dung lượng 43 MB, có 1022 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android

Phiên bản hiện tại: 11.5.22

Các chức năng của Google Play Services cho Android
 Phiên bản 11.5.22 của phần mềm Google Play Services cho Android được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Google Play Services cho Android

    Top download
    1. SnapTik
    2. Laban Key