Hệ số lương Đại học, Cao đẳng, Trung cấp 2019

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 2019 đã cũ. Phần mềm Hệ số lương Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đã có phiên bản mới 2022 tìm và tải về tại đây >> Hệ số lương Đại học, Cao đẳng, Trung cấp

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2019 (Beta) của phần mềm Hệ số lương Đại học, Cao đẳng, Trung cấp được cập nhật vào 24/07/2019

Thông tin về Hệ số lương Đại học, Cao đẳng, Trung cấp

Mô tả: Hệ số tính lương giảng viên theo quy định mới 2017

Phần mềm do Bộ Nội vụ phát hành, có dung lượng 355 KB, có 1139 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows All

Phiên bản hiện tại: 2019

Các chức năng của Hệ số lương Đại học, Cao đẳng, Trung cấp
 Phiên bản 2019 của phần mềm Hệ số lương Đại học, Cao đẳng, Trung cấp được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Hệ số lương Đại học, Cao đẳng, Trung cấp