download Luật hợp tác xã 2012

Luật hợp tác xã

 2012

Download Luật hợp tác xã - Luật hợp tác xã mới nhất

Nguyễn Cảnh Nam  cập nhật: 07/12/2022

Hợp tác xã là hình thức tổ chức kinh tế tập thể vẫn tồn tại cho đến ngày nay, vì vậy, Nhà nước xây dựng Luật hợp tác xã để các đối tượng thuộc phạm vi áp dụng Luật sẽ thực hiện các quy định nhằm thực hiện mục tiêu phát triển chung của xã hội.


Taimienphi.Vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung Luật hợp tác xã để các bạn có thể căn cứ vào các quy định Luật để thực hiện nhằm tránh những rủi ro về mặt pháp lý trong quá trình thành lập và hoạt động Hợp tác xã. Luật hợp tác xã giúp quy định cụ thể về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã được áp dụng với các hợp tác xã, thành viên trong hợp tác xã, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức hoạt động của hợp tác xã.

luat hop tac xa

Download văn bản Luật hợp tác xã
 

Nội dung luật hợp tác xã quy định rất rõ ràng về phạm vi áp dụng của luật này là việc thành lập tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, của liên hiệp hợp tác xã trong các ngành kinh tế, hay trong các lĩnh vực kinh tế, luật cũng cung cấp đầy đủ các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong việc đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, mở rộng thị trường, xúc tiến hoạt động thương mại, ứng dụng thành công khoa học công nghệ vào việc tiếp cận vốn và hỗ trợ quỹ phát triển hợp tác xã...Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật thuế, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, giao đất, cho thuê để phát triển phục vụ hoạt động, ưu đãi tín dụng...

Luật hợp tác xã quy định một số nội dung trong việc thành lập và duy trì hoạt động của hợp tác xã như số vốn góp, vốn điều lệ, tài sản không chia, hợp đồng dịch vụ trong hợp tác xã,..., quyền lợi và nghĩa vụ của hợp tác xã,..., các bạn cần đọc kỹ những quy định của Luật hợp tác xã để thực hiện hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh Luật hợp tác xã, các bạn còn có thể tham khảo thêm Luật an toàn thực phẩm nhằm hoàn thiện được những hiểu biết về Luật để vận dụng vào các hành vi trong thực tiễn. Luật an toàn thực phẩm văn bản hóa một số quy định cụ thể nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm,...
 Liên kết tải về - []

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khácBài viết liên quan

 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Luật hợp tác xã được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat luật hợp tác xã là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Luật hợp tác xã 2012


Phần mềm Liên quan & Tương tự
Top download
  1. Đang tổng hợp...
Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm