iOS 16.2 Beta 2

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản Beta 2 đã cũ. Phần mềm iOS 16.2 đã có phiên bản mới iPhone SE (3rd Generation) tìm và tải về tại đây >> iOS 16.2

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Beta 2 (Beta) của phần mềm iOS 16.2 được cập nhật vào 09/11/2022

Thông tin về iOS 16.2

Mô tả: Bản cập nhật iOS mới nhất

Phần mềm do Apple phát hành, có dung lượng 4.1 GB, có 34 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: iOS

Phiên bản hiện tại: Beta 2

Các chức năng của iOS 16.2
 Phiên bản Beta 2 của phần mềm iOS 16.2 được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự iOS 16.2

  • IOS 10.3.2 3/5 Cập nhật, vá lỗi bảo mật cho iPhone, iPad và iPod touch
  • iOS 16.0.3 3/5 Bản cập nhật iOS mới nhất
  • iOS 15.3Bản cập nhật iOS cho iPhone, iPad
  • iOS 15.6Bản cập nhật hệ điều hành iOS
  • iOS 10.3.1Phiên bản iOS mới nhất
  • iOS 15.4.1Hệ điều hành cho iPhone, iPad, iPod Touch
  • iOS 15.2Hệ điều hành cho iPhone, iPad, iPod Touch
  • iOS 11.4.1Bản iOS vá lỗi, cập nhật tính năng mới
  • iOS 14.4Bản cập nhật iOS cải thiện hiệu năng, thêm tính năng mới
  • iOS 15.0.2Bản cập nhật iOS cải tiến và sửa lỗi