KeePassXC 2.3.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 2.3.0 đã cũ. Phần mềm KeePassXC đã có phiên bản mới 2.5.3 tìm và tải về tại đây >> KeePassXC

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2.3.0 (bản chuẩn) của phần mềm KeePassXC được cập nhật vào 26/02/2020

Thông tin về KeePassXC

Mô tả: Lưu trữ và quản lý mật khẩu

Phần mềm do KeePassXC phát hành, có dung lượng 100 MB, có 1387 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows

Phiên bản hiện tại: 2.3.0

Các chức năng của KeePassXC
 Phiên bản 2.3.0 của phần mềm KeePassXC được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự KeePassXC

 • Secrets 3/5 Trình quản lý và bảo vệ mật khẩu
 • Bitwarden 3/5 Lưu trữ an toàn thông tin đăng nhập và mật khẩu
 • KeyDbQuản lý, lưu trữ mật khẩu
 • LogOnceQuản lý mật khẩu ứng dụng
 • POGSQuản lý mật khẩu cá nhân
 • pwclipTạo và quản lý mật khẩu trên máy tính
 • ButtercupTạo, lưu trữ và quản lý mật khẩu
 • F Secure KEY PremiumQuản lý mật khẩu chuyên nghiệp
 • Sisma PortableQuản lý và lưu trữ mật khẩu
 • Password KeeperQuản lý, lưu trữ mật khẩu
Top download
 1. Đang tổng hợp...