download Luật an toàn thực phẩm 2010

Luật an toàn thực phẩm

 2010

Download Luật an toàn thực phẩm - Luật vệ sinh thực phẩm số 55/2010/QH12

Hoàng Gia Bách  cập nhật: 08/12/2022

Luật an toàn thực phẩm quy định về một số quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân có vai trò trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Sự ra đời của Luật an toàn thực phẩm đã giúp hình thành điều kiện cụ thể để đảm bảo an toàn đối với thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm,...


Luật an toàn thực phẩm là bộ luật bao gồm rất nhiều luật và nghị định, thông tư của nhà nước ban hành để quản lý về an toàn thực phẩm, thông qua bộ luật này các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sẽ nắm được đúng quy định của pháp luật nhà nước có ý thức hơn trong sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật nhà nước. 
 
Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2011 và cho đến thời điểm này, Luật an toàn thực phẩm cũng không có nhiều thay đổi mà chỉ bổ sung một số điều khoản liên quan đến việc nhập, xuất khẩu thực phẩm, quảng cáo thực phẩm... Luật an toàn thực phẩm quy định về một số quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm,...
 
Luật an toàn thực phẩm quy định một số điều khoản cụ thể như nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm, chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm, những hành vi bị cấm để đảm bảo an toàn thực phẩm,... Đối tượng áp dụng Luật an toàn thực phẩm sẽ bắt buộc phải thi hành toàn bộ những quy định có trong Luật nhằm thực hiện việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm chung. 
 
Bên cạnh Luật an toàn thực phẩm, các bạn còn có thể tham khảo thêm Luật đầu tư để biết được một số quy định về pháp luật đối với các vấn đề đầu tư hiện nay, Luật đầu tư được xây dựng chặt chẽ, nhằm đảm bảo cho việc thực hiện đầu tư được đúng đắn, đúng với quy định của nhà nước. 
 

 


Luật an toàn thực phẩm
Download Luật an toàn thực phẩm - Luật vệ sinh thực phẩm số 55/2010/QH12Luật
 
 

Luật an toàn thực phẩm nêu lên những quy định chung về phạm vi điều chỉnh quy định rõ về quyền của tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh. Thống nhất về nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm, đây là là nhiệm vụ là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm, áp dụng quy chuẩn quản lý kỹ thuật mới theo quy định của cơ quan nhà nước, thông báo những hành vi bị cấm làm nguy hiểm tới vệ sinh an toàn thực phẩm...


Liên kết tải về - []

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khácBài viết liên quan

Luật an toàn thực phẩm - Kho hình ảnh
 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Luật an toàn thực phẩm được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat luật an toàn thực phẩm là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Luật an toàn thực phẩm 2010


Phần mềm Liên quan & Tương tự
    Top download
    1. Đang tổng hợp...
    Bấm vào file dưới
    Để cài phần mềm