download Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc 2022

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc

 2022

Download Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc - Căn cứ xác minh đã nhận tiền đặt cọc trong mua bán

Nguyễn Trường Giang  cập nhật: 30/12/2021

Trong hoạt động mua bán hàng hóa, bên mua và bên bán cần thực hiện biên nhận tiền đặt cọc để lấy đó làm căn cứ chứng thực việc người bán đồng ý bán hàng cho người mua và đảm bảo được người mua chắc chắn việc mua hàng để tránh tình trạng cả hai bên không đảm bảo được lợi ích cho bên còn lại, vì vậy, Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc sẽ là thông tin cần thiết đối với những ai đang hoạt động kinh doanh, mua bán. Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc đáp ứng được đầy đủ nội dung yêu cầu, đảm bảo được quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.


Đặt cọc là hình thức người mua đặt trước một số tiền mua hàng hóa cho bên bán để giữ hàng hóa khi chưa chuyển hàng hóa đó về kho người mua, đồng thời, có thể đảm bảo rằng, người đó chắc chắn sẽ mua hàng, tránh tình trạng thất thoát cho bên bán, trong đó, Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc, giấy biên nhận tiền đặt cọc hàng hóa là một thủ tục nhằm ghi lại toàn bộ quá trình đặt cọc, tránh được sự mâu thuẫn, tranh chấp về sau, mọi nội dung kê khai trong mẫu giấy biên nhận tiền sẽ phụ thuộc vào tính chất hàng hóa, nội dung thỏa thuận của các bên tham gia.

mau giay bien nhan tien dat coc

Trong Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc, bạn cần đảm bảo một số thông tin cần thiết sau:

1. Thông tin bên bán

- Ghi rõ họ tên (được viết bằng chữ in hoa, có dấu).

- Ghi số chứng minh thư, ngày cấp, nơi cấp.

- Địa chỉ của người bán.

2. Thông tin về người mua

- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa, có dấu).

- Số chứng minh thư, ghi rõ ngày cấp, nơi cấp.

- Địa chỉ của người mua.

3. Thông tin về tài sản mua bán

- Tên tài sản.

- Ghi rõ số lượng cụ thể bằng số và bằng chữ.

- Ghi rõ giá bán bằng số và bằng chữ.

- Tổng giá trị thanh toán bằng số và bằng chữ.

- Ghi số số tiền mà bên mua đã đặt cọc cho bên bán bằng số và bằng chữ.

4. Trách nhiệm của các bên tham gia quá trình đặt biên nhận đặt cọc tiền

- Bên bán sẽ có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục để chuyển giao tài sản cho bên mua, ghi rõ thời gian cụ thể để hoàn tất việc chuyển giao tài sản.

- Bên mua sẽ có trách nhiệm thanh toán toàn bộ số tiền còn lại cho bên bán, ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ, ghi rõ thời hạn chi trả số tiền còn lại.

5. Trách nhiệm xử lý khi xảy ra vi phạm

- Bên bán nếu vi phạm hợp đồng sẽ phải trả lại số tiền cọc cho bên mua đồng thời có những bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Bên mua nếu vi phạm hợp đồng thì bên bán không cần có trách nhiệm trả tiền đặt cọc, đồng thời có quyền yêu cầu bồi thường khấu hao tài sản.

Khi hai bên hoàn thành tất cả những yêu cầu thông tin có trong mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc, hai bên sẽ đọc kỹ lưỡng lại một lần nữa, tránh được những nhầm lẫn, sai sót không đáng có và tiến hành ký vào giấy biên nhận, chính thức pháp lý hóa những thỏa thuận của cả hai bên.

Các bạn tham khảo thêm cách viết giấy biên nhận tiền để tạo được mẫu giấy biên nhận chuẩn cả về nội dung và hình thức, tuy giây biên nhận là loại giấy tờ đơn giản nhưng nếu không biết cách viết giấy biên nhận tiền vẫn sẽ xảy ra những sai sót và mất thời gian sửa chữa.


Liên kết tải về - [50KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:Bài viết liên quan

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc - Kho hình ảnh
 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc 2022


Phần mềm Liên quan & Tương tự
Top download
  1. Đang tổng hợp...
Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm