OS X Snow Leopard for Mac 10.6.8

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 10.6.8 (bản chuẩn) của phần mềm OS X Snow Leopard for Mac được cập nhật vào 27/06/2017

Thông tin về OS X Snow Leopard for Mac

Mô tả: Phiên bản cải tiến cho hệ điều hành Leopard trên Mac

Phần mềm do phát hành, có dung lượng , có 30 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10

Phiên bản hiện tại: 10.6.8

Các chức năng của OS X Snow Leopard for Mac
 Phiên bản 10.6.8 của phần mềm OS X Snow Leopard for Mac được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự OS X Snow Leopard for Mac