Phần mềm quản lý công việc iHCM 2020

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2020 (bản chuẩn) của phần mềm Phần mềm quản lý công việc iHCM được cập nhật vào 16/12/2019

Thông tin về Phần mềm quản lý công việc iHCM

Mô tả: Quản lý giao việc, hồ sơ nhân viên

Phần mềm do Hyperlogy phát hành, có dung lượng 50MB, có 35 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 10/8.1/8/7/XP

Phiên bản hiện tại: 2020

Các chức năng của Phần mềm quản lý công việc iHCM
 Phiên bản 2020 của phần mềm Phần mềm quản lý công việc iHCM được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Phần mềm quản lý công việc iHCM

Top download
  1. Đang tổng hợp...