download Phiếu giáo viên tự đánh giá File DOC

Phiếu giáo viên tự đánh giá

 File DOC

Download Phiếu giáo viên tự đánh giá - Phiếu tự đánh giá dành cho giáo viên

Bùi Minh Quang  cập nhật: 04/03/2020

Mẫu phiếu giáo viên tự đánh giá là một biểu mẫu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo công văn 4530/BGDĐT - NGCBQLGD 2018 dành cho các thầy cô. Sau đây là mẫu phiếu tự đánh giá đúng chuẩn nhất.

Trong bài viết sau đây, Taimienphi.vn sẽ cập nhật và chia sẻ phiếu giáo viên tự đánh giá theo đúng công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD 2018 ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

phieu giao vien tu danh gia

Phiếu tự đánh giá của giáo viên

Phiếu giáo viên tự đánh giá xếp loại

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Họ và tên giáo viên ............................................................................................................

Trường: ............................................................................................................................

Môn dạy .................................. Chủ nhiệm lớp: .................................................................

Quận/Huyện/Tp,Tx................... Tỉnh/Thành phố .................................................................

Hướng dẫn:

Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu các mức của từng tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, tự đánh giá (đánh dấu x) các mức chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T).

phieu giao vien tu danh gia 2

phieu giao vien tu danh gia 3

1. Nhận xét (ghi rõ):

- Điểm mạnh: .....................................................................................................................
- Những vấn đề cần cải thiện:..........................................................................................

2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo

- Mục tiêu: .........................................................................................................................

- Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (các năng lực cần ưu tiên cải thiện):

..........................................................................................................................................

- Thời gian: ........................................................................................................................

..........................................................................................................................................

- Điều kiện thực hiện:..........................................................................................................

..........................................................................................................................................

Xếp loại kết quả đánh giá 1:..........................................

..........., ngày ... tháng... năm ....

Người tự đánh giá

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

______________________

1 - Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong có các tiêu chí tại Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức tốt;

- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức khá trở lên;
- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;
- Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).

Hướng dẫn đánh giá giáo viên theo thông tư 20

Bên cạnh việc tham khảo hướng dẫn trong thông tư 20/2018/TT-BGDĐT thì các bạn tham khảo thêm gợi ý bảng đánh giá theo từng tiêu chí dưới đây để làm phiếu giáo viên tự đánh giá dễ dàng theo đúng thông tư 20.

phieu giao vien tu danh gia 4

phieu giao vien tu danh gia 5

Phiếu giáo viên tự đánh giá theo thông tư 30

Phiếu giáo viên tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp này dành cho các giáo viên ở các cấp bậc từ mầm non, tiểu học cho tới THPT để các thầy cô có thể đánh giá hàng năm.

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Trường ...................................... Năm học: ...................................

Họ và tên giáo viên: .......................................................................

Môn học được phân công giảng dạy: .........................................

(Các từ viết tắt trong bảng: TC - tiêu chuẩn; tc - tiêu chí)

phieu giao vien tu danh gia 6

phieu giao vien tu danh gia 7

Tổng số điểm:

- GV tự xếp loại:

Đánh giá chung (Giáo viên tự đánh giá):

1. Những điểm mạnh:

- Luôn tâm huyết, nhiệt tình với nghề nghiệp, tích cực học hỏi đồng nghiệp, sách báo tài liệu rèn luyện kiến thức phục vụ cho công tác giảng dạy. Luôn hoàn thành tốt công việc được phân công và tích cực trong các hoạt động của nhà trường và của ngành

- Tận tâm với học sinh, quan tâm đồng nghiệp, có ý thức cao trong công tác xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.

2. Những điểm yếu:

- Chưa tích cực trong công tác tự phê bình và phê bình
- Chưa thực hiện được nhiều các tiết học nhằm đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực

Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

- Tích cực phát huy tính năng động và nhiệt tình của bản thân

- Cần mạnh dạn trong công tác phê bình, áp dụng kỹ thuật dạy học theo hướng tích cực

Ngày ... tháng ... năm 20...

(ký, ghi rõ họ tên)

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD,

ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phòng GD-ĐT ....................................................

Trường: ......................................................... Năm học: .......................

Họ và tên giáo viên: ..............................................................................

Môn học được phân công giảng dạy: ...................................................

1. Đánh giá, xếp loại

phieu giao vien tu danh gia 8

phieu giao vien tu danh gia 9

phieu giao vien tu danh gia 10

phieu giao vien tu danh gia 11

2. Những điểm mạnh:

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Những điểm yếu:

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày ... tháng ... năm ...

(Chữ ký của giáo viên)

(Các từ viết tắt trong bảng : a, b, c, d là các tiêu chí tương ứng với các yêu cầu của từng lĩnh vực)

Trên đây là mẫu phiếu giáo viên tự đánh giá, các bạn có thể tạo ra mẫu phiếu đánh giá giáo viên đúng chuẩn nhất theo công văn được bộ Giáo dục ban hành.


Liên kết tải về - [410 KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khácBài viết liên quan

 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Phiếu giáo viên tự đánh giá được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat phiếu giáo viên tự đánh giá là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Phiếu giáo viên tự đánh giá File DOC

Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm