download Mẫu Phiếu đánh giá giáo viên File DOC

Mẫu Phiếu đánh giá giáo viên

 File DOC

Download Mẫu Phiếu đánh giá giáo viên - Nhận xét về giáo viên trong năm học qua

Thu Hà  cập nhật: 24/05/2019

Mẫu phiếu đánh giá giáo viên là một biểu mẫu được các giáo viên tự lập ra và tự đánh giá bản thân cũng như giáo viên khác trong cùng một trường đánh giá trong quá trình giảng dạy. Sau đây, Taimienphi.vn sẽ chia sẻ mẫu phiếu đánh giá giáo viên mới nhất theo đúng bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.Mẫu phiếu đánh giá giáo viên bao gồm phiếu giáo viên tự đánh giá và bảng đánh giá giáo viên từ các giáo viên trong tổ chuyên môn. Đây là mẫu phiếu cần lập để giáo viên có thể tự đánh giá được năng lực, cách giảng dạy của mình.

mau phieu danh gia giao vien

Phiếu giáo viên tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp

Phiếu giáo viên tự đánh giá

PHÒNG GD&ĐT.......

TRƯỜNG THCS........

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

Năm học: 20... - 20...

Họ và tên giáo viên: .............................................................. Trường THCS.............

Môn học được phân công giảng dạy: .............................................................................

(Các từ viết tắt trong bảng: TC - tiêu chuẩn; tc - tiêu chí; MC-Minh chứng)

mau phieu danh gia giao vien 2

mau phieu danh gia giao vien 3

mau phieu danh gia giao vien 4

- Tổng số điểm: .........

- Giáo viên tự xếp loại: ..........................

ĐÁNH GIÁ CHUNG (giáo viên tự đánh giá):

Những điểm mạnh:

...................................................................................................................................

Những điểm yếu:

...................................................................................................................................

Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

...................................................................................................................................

ngày..... tháng...... năm 2018.

(Chữ ký của giáo viên)

 

Phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn của giáo viên

PHÒNG GD&ĐT.........

TRƯỜNG THCS.........

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Năm học: 20... - 20...

Trường :...........................................

Tổ chuyên môn : KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Họ và tên giáo viên được đánh giá : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Môn học được phân công giảng dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

(Các từ viết tắt trong bảng : TC - tiêu chuẩn; tc - tiêu chí)

mau phieu danh gia giao vien 5

mau phieu danh gia giao vien 6

mau phieu danh gia giao vien 7

- Tổng số điểm: .........

- Xếp loại: ..........................

ĐÁNH GIÁ CHUNG (Tổ chuyên môn đánh giá):

Những điểm mạnh:

...................................................................................................................................

Những điểm yếu:

...................................................................................................................................

3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

...................................................................................................................................

ngày..... tháng...... năm 2018

Tổ trưởng chuyên môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là phiếu đánh giá giáo viên, các bạn cùng cập nhật để có thể tự làm phiếu tự đánh giá cho mình tốt nhất.


Liên kết tải về - [100 KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khácBài viết liên quan

 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Mẫu Phiếu đánh giá giáo viên được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat mẫu phiếu đánh giá giáo viên là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Mẫu Phiếu đánh giá giáo viên File DOC

Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm