Samsung Pay cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm


CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản cho Android (bản chuẩn) của phần mềm Samsung Pay được cập nhật vào 03/10/2017

Thông tin về Samsung Pay

Mô tả: Ứng dụng thanh toán hóa đơn trên điện thoại Samsung

Phần mềm do Samsung phát hành, có dung lượng 3.36 MB, có 1280 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android 4.2.2

Phiên bản hiện tại: cho Android

Các chức năng của Samsung Pay
 Phiên bản cho Android của phần mềm Samsung Pay được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Samsung Pay

Top download
  1. SnapTik
  2. Laban Key