Download nhiều - Văn bản - Tải miễn phí

  Tên phần mềm Sắp xếp Tải về

Download Bản kiểm điểm đảng viên

01/01/0001
Bản kiểm điểm nói chung là quá trình nhìn lại những gì mình đã làm, những gì làm được và những gì chưa được, những gì làm sai và những gì làm đúng. Đối với các đảng viên thì việc kiểm điểm càng trở nên quan trọng, sau mỗi định kỳ công tác, bản kiểm điểm đảng viên sẽ giúp chi bộ đánh giá được các đảng viên một cách khách quan hơn.

bản phê bình và tự phê bình đảng viên

Download
5012521
Download

Download Phiếu kê khai thông tin học sinh

01/01/0001
Phiếu kê khai thông tin học sinh là mẫu phiếu mà toàn bộ học sinh sẽ phải thực hiện để kê khai toàn bộ những thông tin cá nhân, qua đó, nhà trường sẽ có được căn cứ để quản lý học sinh trong trường một cách chặt chẽ, đầy đủ nhất. Thường thì phiếu kê khai thông tin học sinh có các bản cho học sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6, là những lớp học đầu cấp và được sử dụng cho suốt những năm học sau đó.

phiếu điều tra thông tin học sinh

Download
3012510
Download

Download Quyết định 3282/QĐ BTC

01/01/0001
Quyết định 3282/QĐ-BTC được bộ tài chính đưa ra căn cứ vào luật hàng không dân dụng Việt Nam, nghị định số 215/2013/NĐ-CP, quyết định số 94/2009/QĐ-TTg, thông tư liên tịch số 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT... quy định giá cước vận chuyển đường bay nội địa.

quy định giá cước vận chuyển đường bay nội địa

Download
26013
Download

Download Thông tư 67/2013/TTBCA

01/01/0001
Thông tư 67/2013/TT-BCA là một văn bản pháp luật được bộ công an ban hành quy định việc cấp giấy thông hành, xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam qua lại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

download thông tư 672013tt-BCA

Download
25909
Download

Download Thông tư 05/2013/TT BKHCN

01/01/0001
Thông tư này do bộ khoa học và công nghệ ban hành vào năm 2013 và có hiệu lực cho tới thời điểm hiện tại, thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

nội dung thông tư 05-2013-TT-BKHCN

Download
23696
Download

Download Nghị định 45/2013/NĐ CP

01/01/0001
Nghị định 45/2013/NĐ-CP của chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Download
22654
Download

Download Nghị định số 51/2010/NĐ CP

01/01/0001
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn.

Download
22134
Download

Download Nghị định hướng dẫn luật đấu thầu số 63/2014/NĐ CP

01/01/0001
Nghị định này được ban bố vào năm 2014 nhằm quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 của Luật Đấu thầu.

Download
21769
Download

Download Nghị định 158/2013/NĐ CP

01/01/0001
Chính phủ ban hành nghị định này vào năm 2013 dựa trên luật tổ chức chính phủ, luật xử lý vi phạm hành chính, luật quảng cáo, luật di sản văn hóa, luật điện ảnh, luật du lịch... quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Download
21430
Download

Download Quyết định số 33/2012/QĐ TTg

01/01/0001
Được thủ tướng chính phủ phê duyệt và thông qua, quyết định số 33/2012/QĐ-TTg quy định ban việc ban hành quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng được căn cứ vào luật tổ chức chính phủ, luật hàng không dân dụng Việt Nam...

Download
21222
Download

Download Nghị định số 30/2013/NĐ CP

01/01/0001
Nghị định số 30/2013/NĐ-CP là một văn bản pháp luật do chính phủ ban hành, nghị định quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, giấy phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại, quy định việc sử dụng thương hiệu, nhượng quyền thương mại của doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không và doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại.

Download
20414
Download

Download Nghị định 182/2013/NĐ CP

01/01/0001
Nghị định 182/2013/NĐ-CP của chính phủ ban hành nhằm quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp năm 2013, nghị định này được quyết định căn cứ vào luật lao động và luật doanh nghiệp.

Download
19686
Download

Download Thông tư 03/2013/TT BVHTTDL

01/01/0001
Đây là một văn bản pháp luật được bộ văn hóa thông tin và du lịch ban hành nhằm hướng dẫn quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

Download
18748
Download

Download Nghị định số 29/2011/NĐ CP

01/01/0001
Đây là một trong những văn bản pháp luật của chính phủ ban hành dựa trên luật và nghị định được đề ra trước đó, Nghị định số 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Download
18722
Download

Download Thông tư số 245/2009/TT BTC

01/01/0001
Thông tư số 245/2009/TT-BTC của bộ tài chính quyết định nhằm quy định thực hiện một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP.

Download
18669
Download

Download Nghị định 66/2013/NĐ CP

01/01/0001
Được chính phủ ban hành vào năm 2013, nghị định 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang.

Download
18591
Download

Download Bản Hiến pháp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 11 nhất trí thông qua

01/01/0001
Đây là một trong những văn bản pháp luật được quốc hội ban hành, nội dung của hiến pháp quy định chế độ chính trị của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, quy định chế độ kinh tế, quy định các chế độ văn hóa, khoa học, công nghệ...

Download
18488
Download

Download Thông tư 16/2012/TT BTNMT

01/01/0001
Thông tư 16/2012/TT-BTNMT là một trong những văn bản pháp luật do bộ tài nguyên và môi trường ban bố, thông tư này quy định chi tiết về thẩm định đề án thăm dò khoáng sản, thẩm định, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo, văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

Download
17758
Download

Download Thông tư 16/2013/TT BNNPTNT

01/01/0001
Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT là văn bản pháp luật của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn thi hành một số nội dung về xác lập quyền đối với giống cây trồng, đại diện quyền đối với giống cây trồng, giám định quyền đối với giống cây trồng và biểu mẫu về bảo hộ giống cây trồng.

Download
17654
Download

Download Thông tư 202/2012/TT BTC

01/01/0001
Thông tư 202/2012/TT-BTC của bộ tài chính dựa vào luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12, nghị định số 17/2012/NĐ-CP, nghị định số 118/2008/NĐ-CP... quy định về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 11 Luật kiểm toán độc lập.

Download
16300
Download

Download Thông tư số 91/2010/TT BTC

01/01/0001
Đây là một trong những văn bản pháp luật được bộ tài chính ban hành nhằm hỗ trợ các cá nhân, tổ chức toán nghiệp vụ thi hành án dân sự, thông tư số 91/2010/TT-BTC được căn cứ vào luật kế toán, luật thi hành án dân sự số, nghị định số 128/2004/NĐ-CP, nghị định số 118/2008/NĐ-CP, Nghị định số 58/2009/NĐ-CP, nghị định số 74/2009/NĐ-CP...

Download
15363
Download

Download Quyết định 293/2013/QĐ TTg

01/01/0001
Quyết định 293/2013/QĐ-TTg được thủ tướng chính phủ thông qua nhằm hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

Download
14894
Download

Download Nghị định số 112/2011/NĐ CP về công chức xã, phường, thị trấn

01/01/0001
Đây là một nghị định được chính phủ ban hành dưa trên luật tổ chức chính phủ, luật cán bộ, công chức ngày, luật dân quân tự vệ ngày, pháp lệnh công an xã...quy định về tiêu chuẩn, tuyển dụng, điều động, tiếp nhận, trình tự và thủ tục đánh giá; thôi việc và thủ tục nghỉ hưu, xử lý kỷ luật; quản lý công chức xã, phường, thị trấn.

Download
14373
Download

Download Thông tư quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức

01/01/0001
Thông tư quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức của bộ tài chính quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp.

Download
14347
Download

Download Nghị định của Bộ luật lao động về tiền lương số 49/2013/NĐ CP

01/01/0001
Nghị định của Bộ luật lao động về tiền lương số 49/2013/NĐ-CP của chính phủ ban hành nhằm quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia theo quy định tại Khoản 2 Điều 92, nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 93 của Bộ luật Lao động.

Download
14242
Download

Download Thông tư về chế độ kế toán doanh nghiệp số 200/2014/TT BTC

01/01/0001
Thông tư về chế độ kế toán doanh nghiệp số 200/2014/TT-BTC là văn bản pháp luật được bộ tài chính ban hành hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

Download
13618
Download

Download Thông tư 152012TT BVHTTDL

01/01/0001
Bộ văn hóa thể thao và du lịch đưa ra thông tư này nhằm hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm việc cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan, cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan, thực hiện giám định quyền tác giả, quyền liên quan theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Download
12940
Download

Download Nghị định 105/2013/NĐ CP

01/01/0001
Nghị định 105/2013/NĐ-CP được chính phủ ban hành nhằm hỗ trợ quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Download
12420
Download

Download Quyết định số 2351/QĐ TTG

01/01/0001
Quyết định số 2351/QĐ-TTG phê duyệt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 dựa vào luật tổ chức chính phủ, luật bình đẳng giới, nghị định số 70/2008/NĐ-CP, nghị định số 48/2009/NĐ-CP... phê duyệt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.

Download
11952
Download

Download Nghị định số 92/2012/NĐ CP

01/01/0001
Được chính phủ ban hành và thông qua, nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định về hoạt động tín ngưỡng; về tổ chức tôn giáo; hoạt động tôn giáo của tín đồ, nhà tu hành, chức sắc và tổ chức tôn giáo; trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong việc quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Download
11535
Download

Download Thông tư số 28/2011/TT BTNM

01/01/0001
Đây là một văn bản pháp luật do bộ tài nguyên và môi trường ban hành nhằm quy định về quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn, gồm: xác định mục tiêu quan trắc, thiết kế chương trình quan trắc và thực hiện chương trình quan trắc.

Download
11248
Download

Download Nghị định số 24/2013/NĐ CP

01/01/0001
Nghị định số 24/2013/NĐ-CP được chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau tại Việt Nam, quy định việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau mà ít nhất một bên thường trú tại Việt Nam.

Download
11222
Download

Download Thông tư hướng dẫn sử dụng tài sản cố định

01/01/0001
Thông tư hướng dẫn sử dụng tài sản cố định (số 45/2013/TT-BTC ) là tài liệu mới nhất về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ tài chính ban hành, được áp dụng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Tài liệu trình bày rõ các loại hình tài sản cố định, giá trị và cách thức quản lý tài sản.

Download
11040
Download

Download Kế toán và các văn bản pháp luật liên quan

01/01/0001
Kế toán và các văn bản pháp luật liên quan là tài liệu về môn kế toán đi kèm với những văn bản pháp luật của nhà nước mới nhất về luật kế toán. Tài liệu cung cấp cho những người học kế toán những kiến thức cần thiết của công tác tác kế toán cũng như để thực hiện công việc theo đúng pháp luật của nhà nước.

Download
9946
Download

Download Quyết định 185/QĐ BTP

01/01/0001
Được bộ tư pháp ban hành nhằm hỗ trợ quy định về tiêu chuẩn nhận biết, danh mục, chế độ quản lý và tính hao mòn đối với các tài sản đặc thù được quy định là tài sản cố định, áp dụng cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án, chương trình thuộc Bộ Tư pháp quản lý.

Download
9946
Download

Download Quyết định số 900/QĐ UBND

01/01/0001
Quyết định số 900/QĐ-UBND công bố Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội được ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành, quyết này này được đưa ra dựa vào luật tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, nghị định số 31/2005/NĐ-CP, thông tư số 06/2008/TT-BXD....

Download
9504
Download

Download Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng số 103/2014/NĐ CP

01/01/0001
Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng số 103/2014/NĐ-CP được đưa ra dựa vào luật luật tổ chức chính phủ, luật lao động và luật doanh nghiệp nhằm quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

Download
9452
Download

Download Công văn 1728/TCT CS

01/01/0001
Công văn 1728/TCT-CS của tổng cục thuế đưa ra nhằm quy định việc đóng thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, được căn cứ Khoản 1 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12, căn cứ vào khoản 2 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12....

Download
8956
Download

Download Thông tư 12/2013/TT BCA

01/01/0001
Bộ công an ban hành thông tư này vào năm 2013 nhằm đưa ra các sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 20 thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe, thông tư căn cứ vào luật giao thông đường bộ, nghị định số 77/2009/NĐ-CP.

Download
8671
Download

Download Nghị định số 92/2009/NĐ CP

01/01/0001
Đây là một văn bản của chính phủ ban hành nhằm quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, nó căn cứ vào luật tổ chức chính phủ, luật cán bộ, công chức...

Download
8671
Download 
Website liên kết bán hàng So sánh Có nhiều hàng hóa đa dạng như tủ nhựa hay điện thoại tủ nhựa và điện thoại samsung
Thủ thuật
 • Cách sử dụng ứng dụng POPS để xem video, phim

  Làm thế nào cài đặt và sử dụng ứng dụng POPS miễn phí để xem video, phim hay các chương trình giải trí yêu thích của bạn trên điện thoại hay máy tính, nếu bạn vẫn chưa biết cách thực hiện thế nào thì trong bài viết này Taimienphi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện.

 • Cách chơi Find Out trên máy tính

  Ngay bây giờ, game thủ có thể chơi Find Out trên máy tính bằng cách sử dụng các phần mềm giả lập Android như BlueStacks, Memu, Droid4x, LDplayer .... chắc chắn mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời, không kém phần hấp dẫn như Mobile.

 • Cách đổi ngôn ngữ tiếng Việt Light of Thel

  Để thuận tiện cho việc trải nghiệm, Taimienphi sẽ hướng dẫn bạn đọc cách ngôn ngữ tiếng Việt Light of Thel hoặc bất cứ loại ngôn ngữ nào khác nếu bạn muốn, giúp người chơi hiểu rõ hơn về nội dung, nhiệm vụ và hoạt động trong game.

 • Cách tìm địa chỉ IP công cộng

  Nếu dùng máy tính thường xuyên, chắc chắn bạn không còn xa lạ gì với thuật ngữ địa chỉ IP công cộng, xong có thể không biết nó là gì. Để tìm hiểu chi tiết về cách tìm, kiểm tra địa chỉ IP công cộng, mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây của Taimienphi.vn.

 • Cách tải và chơi Draw Climber trên điện thoại

  Draw Climber là một trong những game giải trí thuộc thể loại Arcade vô cùng độc đáo dành cho các thiết bị di động, bằng khả năng sáng tạo, trong Draw Climber, bạn phải vẽ đôi chân cho khối lập phương và giúp nó di chuyển về đích nhanh nhất.

 • Cách tạo Avatar khung thách đấu trong Liên Minh Huyền Thoại

  Chỉ với công cụ hỗ trợ tạo Avatar khung thách đấu trong Liên minh huyền thoại, LOL và một chút thời gian thực hiện thao tác được hướng dẫn, người dùng đã có ngay một bức hình đặt làm đại diện trên Facebook hay bất cứ trang mạng xã hội nào nhanh chóng và đẹp mắt, tự hào giới thiệu đến bạn bè.

 • Cách thoát khỏi hố sâu trong game Minecraft

  Minecraft là một game sinh tồn có rất nhiều điều thú vị mà người chơi cần phải khám phá, sự tò mò đào những chiếc hố sâu trong game Minecraft cũng khiến bạn rơi vào những tình cảnh trớ trêu, oái oăm không biết phải làm sao. Và Taimienphi sẽ hướng dẫn bạn cách thoát khỏi hố sâu Minecraft khi rơi xuống.

 • Cách chơi Lords Mobile cho người mới

  Vừa qua nhà phát hành IGG đã cho ra mắt tựa game chiến thuật thời gian thực Lords Mobile trên cả 2 nền tảng Android và iOS. Qua thời gian tìm hiểu và Taimienphi tích góp được một số thủ thuật chơi Lords Mobile dành cho những bạn mới tham gia.

 • Hướng dẫn cách tạo lớp học trực tuyến bằng Zalo

  Các thao tác, cách tạo lớp học trực tuyến bằng Zalo PC tuy đơn giản với những người dùng lâu năm nhưng lại khá phức tạp với người dùng mới, nếu bạn đang gặp khó khăn khi thực hiện thì hãy tham khảo ngay cách tạo lớp học online trên Zalo PC trong nội dung sau đây.

 • Cách sửa lỗi ảnh Facebook không hiển thị, không load được

  Khi sử dụng Facebook, một vấn đề phổ biến mà nhiều người hiện nay đang gặp phải đó là không hiển thị, không load được ảnh. Vậy làm thế nào để sửa lỗi này là vấn đề mà nhiều người quan tâm. Và trong bài viết ngày hôm nay của Taimienphi.vn, chúng tôi sẽ hướng dẫn độc giả một cách chi tiết nhé!

 • So sánh Fall Guys vs Among Us, game nào chơi hay hơn ?

  Fall Guys gần đây được cho là trò chơi HOT nhất mùa hè vì nó liên tục phá vỡ kỷ lục trên bảng xếp hạng trực tuyến. Nhưng giờ đây, một trò chơi khác tên là Among Us, đã có từ rất lâu nhưng chỉ mới trở nên phổ biến dạo gần đây đã vượt qua cả Fall Guys. Vậy Fall Guys vs Among Us, game nào thực sự hay hơn ? Hãy cùng khám phá qua bài viết bên dưới để có câu trả lời thích đáng nhé.

 • Cách tắt thanh công cụ chụp màn hình trên Samsung Galaxy S20

  Bắt đầu thao tác chụp ảnh màn hình trên dòng Samsung Galaxy S20, chúng ta sẽ thấy một thanh công cụ bao gồm 3 biểu tượng với chức năng khác nhau xuất hiện. Nếu cảm thấy khó chịu và không cần thiết, bạn có thể khiến nó biến mất hoàn toàn.

 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá