Dạy Tiếng Việt 5, phần 1 1.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.0 (Beta) của phần mềm Dạy Tiếng Việt 5, phần 1 được cập nhật vào 04/09/2018

Thông tin về Dạy Tiếng Việt 5, phần 1

Mô tả: Giáo án tiếng Việt lớp 5 tập 1

Phần mềm do SchoolNet phát hành, có dung lượng 50MB, có 35 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 10/8.1/8/7/XP

Phiên bản hiện tại: 1.0

Các chức năng của Dạy Tiếng Việt 5, phần 1
 Phiên bản 1.0 của phần mềm Dạy Tiếng Việt 5, phần 1 được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".