Framaroot cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản cho Android (bản chuẩn) của phần mềm Framaroot được cập nhật vào 05/07/2018

Thông tin về Framaroot

Mô tả: Hỗ trợ root máy Samsung Galaxy

Phần mềm do alephzain phát hành, có dung lượng 1,2 MByte, có 1171 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android

Phiên bản hiện tại: cho Android

Các chức năng của Framaroot
 Phiên bản cho Android của phần mềm Framaroot được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Framaroot