Google Translate Cho iPhone

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Cho iPhone (bản chuẩn) của phần mềm Google Translate được cập nhật vào 18/03/2020

Thông tin về Google Translate

Mô tả: Ứng dụng Google dịch tiếng Việt sang tiếng Anh cho Android, iPhone

Phần mềm do Google LLC phát hành, có dung lượng Varies with , có 1337 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Varies with device

Phiên bản hiện tại: Cho iPhone

Các chức năng của Google Translate
 Phiên bản Cho iPhone của phần mềm Google Translate được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Google Translate

Top download
  1. Đang tổng hợp...