HiroMacro Auto Touch Macro cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm


CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản cho Android (bản chuẩn) của phần mềm HiroMacro Auto Touch Macro được cập nhật vào 02/03/2018

Thông tin về HiroMacro Auto Touch Macro

Mô tả: Hỗ trợ lặp lại hoạt động trên màn hình điện thoại

Phần mềm do ProHiro.com phát hành, có dung lượng 13 MB, có 30 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android

Phiên bản hiện tại: cho Android

Các chức năng của HiroMacro Auto Touch Macro
 Phiên bản cho Android của phần mềm HiroMacro Auto Touch Macro được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự HiroMacro Auto Touch Macro

  • Autotouch 3/5 Lặp lại hoạt động trên màn hình điện thoại