iOS 11.4.1 iPhone X

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản iPhone X đã cũ. Phần mềm iOS 11.4.1 đã có phiên bản mới iPad Air, iPad mini 2 tìm và tải về tại đây >> iOS 11.4.1

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản iPhone X (bản chuẩn) của phần mềm iOS 11.4.1 được cập nhật vào 10/07/2018

Thông tin về iOS 11.4.1

Mô tả: Bản iOS vá lỗi, cập nhật tính năng mới

Phần mềm do Apple Inc phát hành, có dung lượng 23 MB, có 30 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: iOS 11.0 or later

Phiên bản hiện tại: iPhone X

Các chức năng của iOS 11.4.1
 Phiên bản iPhone X của phần mềm iOS 11.4.1 được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự iOS 11.4.1

  • iOS 11.2.2 3/5 Phiên bản iOS vá lỗi bảo mật
  • iOS 14.0.1 3/5 Bản iOS vá lỗi hao pin và cài đặt ứng dụng
  • iOS 11.0.3Bản cập nhật iOS mới nhất
  • iOS 15.2Hệ điều hành cho iPhone, iPad, iPod Touch
  • iOS 14.7.1Bản cập nhật sửa lỗi mở khóa trên iPhone, iPad, iPod Touch
  • iOS 15.3Bản cập nhật iOS cho iPhone, iPad
  • iOS 15.4.1Hệ điều hành cho iPhone, iPad, iPod Touch
  • iOS 16.0.3Bản cập nhật iOS mới nhất
  • iOS 16.1Bản cập nhật iOS mới nhất
  • iOS 16.2Bản cập nhật iOS mới nhất