Mẫu sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức 2022

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2022 (Beta) của phần mềm Mẫu sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức được cập nhật vào 30/12/2021

Thông tin về Mẫu sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức

Mô tả: Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức

Phần mềm do Sưu tầm phát hành, có dung lượng 0, có 1233 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ:

Phiên bản hiện tại: 2022

Các chức năng của Mẫu sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức
 Phiên bản 2022 của phần mềm Mẫu sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Mẫu sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức