Mẫu sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức Mẫu 2C-BNV/2008

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản Mẫu 2C-BNV/2008 đã cũ. Phần mềm Mẫu sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức đã có phiên bản mới 2022 tìm và tải về tại đây >> Mẫu sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Mẫu 2C-BNV/2008 (bản chuẩn) của phần mềm Mẫu sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức được cập nhật vào 17/08/2017

Thông tin về Mẫu sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức

Mô tả: Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức

Phần mềm do Sưu tầm phát hành, có dung lượng 0, có 1233 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ:

Phiên bản hiện tại: Mẫu 2C-BNV/2008

Các chức năng của Mẫu sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức
 Phiên bản Mẫu 2C-BNV/2008 của phần mềm Mẫu sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Mẫu sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức