download Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý File DOC

Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý

 File DOC

Download Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý - Phiếu đánh giá công chức quản lý

Trần Văn Việt  cập nhật: 24/11/2017

Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý được lập ra để đưa ra các đánh giá về kết quả làm việc cũng như tu dưỡng của cán bộ công chức lãnh đạo quản lý trong các cơ quan đơn vị. Các bạn có thể sử dụng ngay mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý được đăng tải dưới đây để tiết kiệm thời gian soạn thảo.

Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý được sử dụng dành riêng cho các công chức là cấp lãnh đạo quản lý cấp cao. Cùng như các biểu mẫu đánh giá khác, mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý cũng bao gồm phần thông tin tự đánh giá của quản lý và phần đánh giá từ tập thể, đơn vị, qua đó đưa ra mức xếp loại phù hợp nhất.


Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý
Download mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý

Ngoài mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý, các bạn có thể tham khảo thêm mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức cán bộ quản lý cũng là biểu mẫu tương tự được sử dụng để đánh giá viên chức đang công tác, mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức cán bộ quản lý cần ghi rõ thông tin của các viên chức đó, các nội dung nhận xét phải rõ ràng, khách quan.

Bên cạnh đó mẫu phiếu đánh giá viên chức y tế cũng là biểu mẫu tự đánh giá được sử dụng rất phổ biến dành cho các cán bộ, viên chức đang công tác, làm việc tại bệnh viện, mẫu phiếu đánh giá viên chức y tế cần đưa ra phần đánh giá về năng lực làm việc và đạo đức nghề nghiệp vì đây là 2 nội dung rất quan trọng.Liên kết tải về - [120 KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khácBài viết liên quan

Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý - Kho hình ảnh
 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý File DOC

Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm