SeisMac for Mac 3.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 3.0
- Hỗ trợ lưu lại mọi chuyển động thu được
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 3.0 (bản chuẩn) của phần mềm SeisMac for Mac được cập nhật vào 05/11/2010

Thông tin về SeisMac for Mac

Mô tả: Lưu lại mọi chuyển động thu được

Phần mềm do Suitable Systems phát hành, có dung lượng 289.52K , có 297840 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Mac OS X 10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

Phiên bản hiện tại: 3.0

Các chức năng của SeisMac for Mac
 Phiên bản 3.0 của phần mềm SeisMac for Mac được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự SeisMac for Mac