VNEID Cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản Cho Android đã cũ. Phần mềm VNEID đã có phiên bản mới Cho iPhone tìm và tải về tại đây >> VNEID

Danh mục: Ứng dụng Android > VNEID

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Cho Android (bản chuẩn) của phần mềm VNEID được cập nhật vào 08/09/2021

Thông tin về VNEID

Mô tả: Sổ định danh điện tử cá nhân quốc gia Việt Nam

Phần mềm do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư - Bộ Công an phát hành, có dung lượng 34M, có 1104 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android/iOS

Phiên bản hiện tại: Cho Android

Các chức năng của VNEID
 Phiên bản Cho Android của phần mềm VNEID được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự VNEID

Top download
  1. SnapTik
  2. Laban Key