Wattagio 1.3.1

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Danh mục: TIỆN ÍCH KHÁC > Wattagio

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.3.1 (bản chuẩn) của phần mềm Wattagio được cập nhật vào 03/01/2019

Thông tin về Wattagio

Mô tả: Phần mềm theo dõi thời lượng Pin cho máy Mac

Phần mềm do wattagio.com phát hành, có dung lượng 10.04 MB, có 423 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Mac OS X

Phiên bản hiện tại: 1.3.1

Các chức năng của Wattagio
 Phiên bản 1.3.1 của phần mềm Wattagio được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".