Windows 7 Update 32bit

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Phiên bản Update 32bit đã cũ. Phần mềm Windows 7 đã có phiên bản mới Sata Driver 32bit tìm và tải về tại đây >> Windows 7
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Update 32bit (bản chuẩn) của phần mềm Windows 7 được cập nhật vào 17/05/2009

Thông tin về Windows 7

Mô tả: Bộ cài đặt hệ điều hành Win 7

Phần mềm do Microsoft phát hành, có dung lượng 2.79GB , có 2379158 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows

Phiên bản hiện tại: Update 32bit

Các chức năng của Windows 7
 Phiên bản Update 32bit của phần mềm Windows 7 được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự Windows 7