Windows 95 cho Mac

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản cho Mac đã cũ. Phần mềm Windows 95 đã có phiên bản mới cho Linux tìm và tải về tại đây >> Windows 95

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản cho Mac (bản chuẩn) của phần mềm Windows 95 được cập nhật vào 24/08/2018

Thông tin về Windows 95

Mô tả: Phiên bản ưu việt của hệ điều hành Windows

Phần mềm do Microsoft phát hành, có dung lượng 100 MB, có 30 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows

Phiên bản hiện tại: cho Mac

Các chức năng của Windows 95
 Phiên bản cho Mac của phần mềm Windows 95 được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự Windows 95