AI_V3 Cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Danh mục: Ứng dụng Android > AI_V3

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Cho Android (Beta) của phần mềm AI_V3 được cập nhật vào 13/06/2019

Thông tin về AI_V3

Mô tả: Xem camera trên điện thoại thông minh

Phần mềm do VANTECH phát hành, có dung lượng 100 MB, có 30 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android

Phiên bản hiện tại: Cho Android

Các chức năng của AI_V3
 Phiên bản Cho Android của phần mềm AI_V3 được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự AI_V3

  • MEyePro 3/5 Xem camera trên điện thoại Android
  • SPIGENCAM 3/5 Xem hình ảnh từ camera an ninh
Top download
  1. SnapTik
  2. Laban Key