Buttercup  2.7.1

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Phiên bản 2.7.1 đã cũ. Phần mềm Buttercup đã có phiên bản mới 2.17.0 tìm và tải về tại đây >> Buttercup

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 2.7.1
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2.7.1 (bản chuẩn) của phần mềm Buttercup được cập nhật vào 30/05/2021

Thông tin về Buttercup

Mô tả: Tạo, lưu trữ và quản lý mật khẩu

Phần mềm do Buttercup phát hành, có dung lượng 64.3 MB, có 1025 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8/10

Phiên bản hiện tại: 2.7.1

Các chức năng của Buttercup
 Phiên bản 2.7.1 của phần mềm Buttercup được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Buttercup

Top download
  1. Đang tổng hợp...