Chica Password Manager 2.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 2.0

- Cải thiện hiệu suất quản lý thông tin, mật khẩu

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2.0 (bản chuẩn) của phần mềm Chica Password Manager được cập nhật vào 12/04/2013

Thông tin về Chica Password Manager

Mô tả: Hỗ trợ quản lý mật khẩu

Phần mềm do ChicaLogic phát hành, có dung lượng 8.1 MB, có 21926 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7

Phiên bản hiện tại: 2.0

Các chức năng của Chica Password Manager
 Phiên bản 2.0 của phần mềm Chica Password Manager được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Chica Password Manager

  • Sisma 3/5 Hỗ trợ quản lý mật khẩu an toàn
  • RoboSSO 3/5 Quản lý, bảo vệ mật khẩu
Top download
  1. Đang tổng hợp...