GOM Player 2.3.64.5328

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2.3.64.5328 (bản chuẩn) của phần mềm GOM Player được cập nhật vào 29/04/2021

Thông tin về GOM Player

Mô tả: GOM Xem phim, nghe nhạc trên máy tính với mọi định dạng

Phần mềm do GOM Lab phát hành, có dung lượng 27.7 MB, có 1115338 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP SP3 or higher

Phiên bản hiện tại: 2.3.64.5328

Các chức năng của GOM Player
 Phiên bản 2.3.64.5328 của phần mềm GOM Player được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự GOM Player