Hotspot 2.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm


Danh mục: Mạng - Network > Wifi > Hotspot

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2.0 (bản chuẩn) của phần mềm Hotspot được cập nhật vào 10/03/2016
  • Hotspot 2.0 (Bản chuẩn cuối) - 10/03/2016 Download

Thông tin về Hotspot

Mô tả: Biến máy tính thành điểm phát wifi

Phần mềm do Sankalp Softwares phát hành, có dung lượng 1.9 MB, có 1002 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows

Phiên bản hiện tại: 2.0

Các chức năng của Hotspot
 Phiên bản 2.0 của phần mềm Hotspot được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Hotspot

  • WiFi2Hotspot 3/5 Tạo và chia sẻ mạng wifi từ máy tính
  • RedAdHoc 5/5 Phần mềm phát Wifi từ máy tính
Top download
  1. Đang tổng hợp...