iOS 11.1.2 iPad (9.7-inch)

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Phiên bản iPad (9.7-inch) đã cũ. Phần mềm iOS 11.1.2 đã có phiên bản mới iPhone10,5 (iPhone 8 Plus) tìm và tải về tại đây >> iOS 11.1.2

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản iPad (9.7-inch) (bản chuẩn) của phần mềm iOS 11.1.2 được cập nhật vào 17/11/2017

Thông tin về iOS 11.1.2

Mô tả: Hệ điều hành iOS hỗ trợ iPhone X

Phần mềm do Apple Inc phát hành, có dung lượng 20 MB, có 32 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: iOS 11.0 or later

Phiên bản hiện tại: iPad (9.7-inch)

Các chức năng của iOS 11.1.2
 Phiên bản iPad (9.7-inch) của phần mềm iOS 11.1.2 được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự iOS 11.1.2

  • iOS 11.2 3/5 Phiên bản iOS sửa lỗi thông báo ngày tháng
  • IOS 12.1.2 3/5 Nâng cấp hệ điều hành iOS cho iPhone X, iPad, iPod touch
  • iOS 11.2.5Phiên bản iOS sửa lỗi trình duyệt, bảo mật
  • iOS 11.1Phiên bản hệ điều hành iOS 11 mới nhất
  • iOS 11.1.1Hệ điều hành iOS phiên bản mới cập nhật
  • iOS 11.0.1Phiên bản cập nhật hệ điều hành iOS 11
  • iOS 14.6Phiên bản iOS sửa lỗi bảo mật