iOS 16 Beta 5

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản Beta 5 đã cũ. Phần mềm iOS 16 đã có phiên bản mới iPhone 8 Plus tìm và tải về tại đây >> iOS 16

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Beta 5 (Beta) của phần mềm iOS 16 được cập nhật vào 10/08/2022

Thông tin về iOS 16

Mô tả: Phiên bản iOS đổi mới toàn diện về tính năng và giao diện

Phần mềm do Apple phát hành, có dung lượng 6.2 GB, có 33 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: iOS

Phiên bản hiện tại: Beta 5

Các chức năng của iOS 16
 Phiên bản Beta 5 của phần mềm iOS 16 được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự iOS 16

  • iOS 10.3 3/5 Phiên bản hệ điều hành iOS cho iPhone, iPad
  • iOS 15.6 5/5 Bản cập nhật hệ điều hành iOS
  • iOS 9.3Phiên bản hệ điều hành iOS mới nhất
  • iOS 11.0.2Phiên bản cập nhật của iOS 11
  • iOS 10.2Phiên bản iOS mới ra mắt
  • iOS 11.3.1Bản cập nhật iOS cải tiến về bảo mật
  • iOS 9.3.3Phiên bản hệ điều hành iOS mới nhất
  • iOS 12.4Cập nhật phiên bản iOS mới nhất cho iPhone, iPad và iPod touch
  • Apple iOS 9 for iPhoneHệ điều hành iOS phiên bản mới
  • IOS 12.1.2Nâng cấp hệ điều hành iOS cho iPhone X, iPad, iPod touch