Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x64)

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 2008 Redistributable Package (x64) đã cũ. Phần mềm Microsoft Visual C++ đã có phiên bản mới 2019 32bit tìm và tải về tại đây >> Microsoft Visual C++


Thông tin về Microsoft Visual C++

Mô tả: Môi trường thực thi ứng dụng bằng ngôn ngữ C

Phần mềm do Microsoft phát hành, có dung lượng 2.6 MB, có 14336 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server

Phiên bản hiện tại: 2008 Redistributable Package (x64)

Các chức năng của Microsoft Visual C++
 Phiên bản 2008 Redistributable Package (x64) của phần mềm Microsoft Visual C++ được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Microsoft Visual C++