QR Code Reader Cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Cho Android (bản chuẩn) của phần mềm QR Code Reader được cập nhật vào 17/01/2019

Thông tin về QR Code Reader

Mô tả: Ứng dụng quét mã vạch, tra cứu thông tín sản phẩm cho di động

Phần mềm do QR Code Master phát hành, có dung lượng 20 MB, có 1420 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android

Phiên bản hiện tại: Cho Android

Các chức năng của QR Code Reader
 Phiên bản Cho Android của phần mềm QR Code Reader được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự QR Code Reader

  • Barcode Scanner 3/5 Ứng dụng đọc mã vạch cho điện thoại
  • QR Expert 3/5 Ứng dụng quét mã vạch cho điện thoại Android
Top download
  1. Đang tổng hợp...