Rootless Launcher cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản cho Android (bản chuẩn) của phần mềm Rootless Launcher được cập nhật vào 06/09/2018

Thông tin về Rootless Launcher

Mô tả: Thay đổi giao diện giống Android O cho smartphone cũ

Phần mềm do Amir Zaidi phát hành, có dung lượng 1,6 MByte, có 1377 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android

Phiên bản hiện tại: cho Android

Các chức năng của Rootless Launcher
 Phiên bản cho Android của phần mềm Rootless Launcher được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Rootless Launcher

Top download
  1. SnapTik
  2. Laban Key