Sun Times 7.1

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 7.1 đã cũ. Phần mềm Sun Times đã có phiên bản mới 7.0 tìm và tải về tại đây >> Sun Times

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 7.1 (bản chuẩn) của phần mềm Sun Times được cập nhật vào 31/03/2008

Thông tin về Sun Times

Mô tả: Hỗ trợ học tập địa lý

Phần mềm do Fv0 phát hành, có dung lượng 16.7 MB, có 3037 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Win XP/2000/2003/Vista/7

Phiên bản hiện tại: 7.1

Các chức năng của Sun Times
 Phiên bản 7.1 của phần mềm Sun Times được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự Sun Times

  • FoxClocks 3/5 Thiết lập giờ cho firefox
  • World Clock 3,5/5 Xem thời gian của các nước trên thế giới
Top download
  1. Đang tổng hợp...