Windows 11 22H2 Sun Valley 2

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Sun Valley 2 (bản chuẩn) của phần mềm Windows 11 22H2 được cập nhật vào 18/05/2022

Thông tin về Windows 11 22H2

Mô tả: Bản cập nhật Windows 11 mới nhất

Phần mềm do Microsoft phát hành, có dung lượng 3.6GB, có 1282 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 11

Phiên bản hiện tại: Sun Valley 2

Các chức năng của Windows 11 22H2
 Phiên bản Sun Valley 2 của phần mềm Windows 11 22H2 được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Windows 11 22H2