Academic Presenter 2.7

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2.7 (bản chuẩn) của phần mềm Academic Presenter được cập nhật vào 07/12/2018

Thông tin về Academic Presenter

Mô tả: Phần mềm tạo bài thuyết trình chuyên nghiệp

Phần mềm do Gohar Arya Khazar phát hành, có dung lượng 61090 Kb, có 645 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8

Phiên bản hiện tại: 2.7

Các chức năng của Academic Presenter
 Phiên bản 2.7 của phần mềm Academic Presenter được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Academic Presenter

  • Keynote 3/5 Soạn thảo bài thuyết trình trên Mac
  • Google Slides 3/5 Ứng dụng tạo slide trực tuyến miễn phí
Top download
  1. Đang tổng hợp...